Interessante stevner i
2013.
Hovedsakelig på Østlandet.
2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

Ikke Siluett,
Fri og Luft ( 2,3 og 4 ).


Endret
8 September 2013

- - - - - - - - - - - - - - -
Standardprogram
:
4x5 skudd 150 sek.
4x5 skudd 20 sek.
4x5 skudd 10 sek.


VM Fin & Grovprogram:
6x5 skudd 5 min. press.
6x5 skudd duell.


Hurtig Fin & Grov (1 hånd):
Hurtig M & R ( 2 hender ):

4x5 skudd 10 sek.
4x5 skudd 8 sek.
4x5 skudd 6 sek.

1303002 - 07.01.13 NAIS FG
Kl. 18:00
Ekeberg - Kun 1 st.pr.skytter.
FPM.:  9501 3617
OKTS
Resultater

1303003 - 07.01.13 NAIS FG
Kl. 19:30
Ekeberg - Kun 1 st.pr.skytter.
FPM.:  9501 3617
OKTS
Resultater


1303004 - 14.01.13  Hurtig Fin
Vinterserien.
Kl. 18:00
Ekeberg - Max 2 lag.
FPM.: 9950 0609
OKTS
Resultater


1303045 - 15.01.13 Standard
Kl. 13:00. FPM.: 9506 5160.
Ekeberg
Oslo PK
Resultater


1303047 - 17.01.13  VM F&G
Kl. 13:00. FPM.: 9506 5160.
Ekeberg
Oslo PK
Resultater


1303005 - 11.02.13  Hurtig Fin
Hovedstadserien-1
Kl. 17:00
Ekeberg
FPM.: 9882 0883
Oslo Skytterkrets.
Resultater


1303007 - 25.02.13  NAIS F/G
Kl. 18:00
Ekeberg - Kun 1 st.pr.skytter.
FPM.: 9950 0609
OKTS
Resultater

1303008 - 25.02.13  NAIS F/G
Kl. 19:30
Ekeberg - Kun 1 st.pr.skytter.
FPM.: 9950 0609
OKTS
Resultater


1303009 - 05.03.13  VM F/G
Hovedstadserien-2
Kl. 17:00
Ekeberg
FPM.: 9882 0883
Oslo Skytterkrets.
Resultater

1303010 - 11.03.13 Hurtig Fin
Vinterserien.
Kl. 18:00
Ekeberg - Max 2 lag.
FPM.: 9344 5515
OKTS
Resultater


1303011 - 10.04.13  Standard
Hovedstadserien-3
Kl. 17:00  -  KM Standard.
Ekeberg
FPM.: 9882 0883
Oslo Skytterkrets.
Resultater


1302018 - 21.04.13. Felt FGMRS
Kl. 10:00  -  Vårfelten
Kurud
Oppegård SL
Resultater


1307043 - 05.05.13  Felt FGMRS
Kl. 09:00
Kalvedokk
Nedre Eiker PK
Resultater


1303012 - 13.05.13  NAIS Fin
Kl. 17:00. FPM.: 9950 0609
Maridalen.
OKTS
Resultater

1303013 - 13.05.13  NAIS Fin
Kl. 18:30  FPM.: 9950 0609
Maridalen.
OKTS
Resultater


1304007 - 26.05.13 Hurtig F/G
Kl. 10:00  DM F/G
Smidholen
Namnå PK
Resultater

1303014 - 27.05.13 Hurtig Fin
Kl. 18:00 - Kun ett lag.
FPM.: 9344 5515
Maridalen
OKTS
Resultater


1303016 - 01.06.13  Standard
Kl. 09:00  DM Standard.
Løvenskiold Open

Oslo PK
Resultater

1303017 - 01.06.13  VM F/G
Kl. 12:00   DM Fin & Grov
Løvenskiold Open

Oslo PK
Resultater

1303019 - 02.06.13  Hurtig F/G
Kl. 12:00  KM Hurtig F & G.
Løvenskiold Open

Oslo PK
Resultater


1303021 - 17.06.13  Standard
Kl. 18:00 - Kun ett lag.
Maridalen - FPM.: 9344 5515
OKTS

Resultater

1303023 - 24.06.13  NAIS Fin
Kl. 17:00 - FPM. 9950 0609
Maridalen
OKTS
Resultater

1303024 - 24.06.13  NAIS Fin
Kl. 18:30 - FP;.: 9950 0609
Maridalen
OKTS
Resultater

1303025 - 07.07.13 Fripistol
NM-2013
Kl. 09:00
Løvenskiold
Oslo PK
Resultater

1303026 - 08.07.13  Hurtig Grov
NM-2013
Kl. 08:00
Løvenskiold
Oslo PK
Resultater

1303027 - 09.07.13 Silhuettpistol
NM-2013
Kl. 08:00
Løvenskiold
Oslo PK
Resultater

1303028 - 10.07.13  Hurtig Fin
NM-2013
Kl. 08:00
Løvenskiold
Oslo PK
Resultater

1303029 - 11.07.13  Standard
NM-2013
Kl. 08:00
Løvenskiold

Oslo PK
Resultater


1303030 - 12.07.13  VM Finpistol
NM-2013
Kl. 08:00
Løvenskiold
Oslo PK
Resultater

1303031 - 13.07.13 VM Grovpistol
NM-2013
Kl. 08:00
Løvenskiold
Oslo PK
Resultater

19 / 21.07.2013  U-aprobert Felt
Kl. 10:00 ( Cirka )
Crazy Open
Drangedal
KK Skytterklubb
kk.skytterklubb@hotmail.no f/ info


1303032 - 12.08.13  VM Fin
Kl. 18:00  -  Kun ett lag.
Maridalen FPM.: 9344 5515
OKTS
Resultater


1302066 - 30.08.13 Hurtig F/G
Kl. 17:00. Grov kun .32
Løvenskiold
Bærum PK
Resultater

1302067 - 31.08.13  VM F/G
Kl. 16:00.  Grov kun .32.
Løvenskiold
Bærum PK
Resultater

1302068 - 31.08.13  NAIS Fin
Kl. 18:30
Løvenskiold
Bærum PK
Resultater

1302069 - 31.08.13  NAIS Fin
Kl. 19:15
Løvenskiold
Bærum PK
Resultater

1302070 - 01.09.13  Standard
Kl. 10:00
Løvenskiold
Bærum PK
Resultater

1307080 - 01.09.13  Felt FGMRS
Kl. 09:00
Myrspiten
Hokksund PK


1302036 - 08.09.13  7 FGMR
Kl. 10:00
Kurud
Oppegaard SL


1303035 - 09.09.13  NAIS Fin
Kl. 16:00  FPM.:9501 3617
Ekeberg. Kun 1 st.pr.skytter.
OKTS


1303036 - 09.09.13  NAIS Fin
Kl. 17:00  FPM.:9501 3617
Ekeberg. Kun 1 st.pr.skytter.
OKTS


1302039 - 22.09.13 Felt FGMRS
Kl. 09:00  -  Høstfelten
Kurud
Oppegaard SL


1302040 - 23.09.13  NAIS Fin
Kl. 17:00
Løvenskiold
Bærum PK

1302041 - 23.09.13  NAIS Fin
Kl. 18:00
Løvenskiold
Bærum PK


1303038 - 03.10.13 Standard
Hovedstadserien-4
Kl. 17:00
Ekeberg
FPM.: 9882 0883
Oslo Skytterkrets.

1303039 - 14.10.13 Hurtig Fin
Kl. 18:00.  Max 2 lag.
Vinterserien
Ekeberg
OKTS.


1307129 - 20.10.13 Felt FGMR
Kl. 09:00
Kalvedokk
Nedre Eiker PK


1308022 - 03.11.13 Felt FGMRS
Kl. 09:00 - Ikke Magnum.
Bjørndalen
Sandefjord PK


1303041 - 11.11.13  Hurtig Fin
Kl. 18:00   Max 2 lag.
Vinterserien
Ekeberg
OKTS


1303042 - 15.11.13  Hurtig Fin
Hovedstadserien-5
Kl. 17:00
Ekeberg
FPM.: 9882 0883
Oslo Skytterkrets.


1309051 - 07.12.13  VM Fin
Kl. 10:00
Svadde
Rjukan PK

1309052 - 07.12.13 Hurtig Fin
Kl. 12:00
Svadde
Rjukan PK


1303043 - 15.12.13  VM F/G
Hovedstadserien-6
KM VM F & G.

Kl. 16:00
Ekeberg
Oslo Skytterkrets.... to be continued ....
..... in 2014.

             -------------------