Interessante stevner i
2012.
Hovedsakelig på Østlandet.
2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

Ikke Siluett,
Fri og Luft ( 2,3 og 4 ).


Endret
1 November 2012

- - - - - - - - - - - - - - -
Standardprogram
:
4x5 skudd 150 sek.
4x5 skudd 20 sek.
4x5 skudd 10 sek.


VM Fin & Grovprogram:
6x5 skudd 5 min. press.
6x5 skudd duell.


Hurtig Fin & Grov (1 hånd):
Hurtig M & R ( 2 hender ):

4x5 skudd 10 sek.
4x5 skudd 8 sek.
4x5 skudd 6 sek.

1203002 - 09.01.12 NAIS FG
Kl. 18:00
Ekeberg - Kun 2 lag.
FPM.:  9501 3617
OKTS


1203008 - 16.01.12  Hurtig Fin
Vinterserien 2012.
Kl. 18:00
Ekeberg - Kun 2 lag.
FPM.: 9950 0609
OKTS


1202016 - 21.01.12  Hurtig F/G
Vinterserien-3
Kl. 10:00  Max. cal.  .32
Skedsmohallen
LOP


1203052 - 27.01.12  NAIS Fin
Kl. 11:00
Fpm. Alidwi@online.no
Ekeberg
OKTS


1203010 - 10.02.12  Standard
Kl. 18:30 Max. 2 lag.
Påmeld. til lag 2 før 19:00
St.Avg.:  100,-.
Ekeberg
Oslo PK


Avlyst:
1202021 - 11.02.12  Hurtig FGMR
Kl. 09:00 - 17:00
Olledalen Skytesenter
Fpm. stevner@askerskyteklubb.org
Asker SK


Avlyst:
1202022 - 12.02.12  Hurtig FGMR
Kl. 09:00 - 17:00
Olledalen Skytesenter
Fpm. stevner@askerskyteklubb.org
Asker SK


1203011 - 13.02.12 Hurtig Fin
Hovedstadserien 2012
Kl. 17:00
Ekeberg
Fpm. Alidwi@online.no
Oslo Skytterkrets


1202024 - 18.02.12 Hurtig F/G
Kl. 10:00
Vinterserien-4
Kl. 10:00  Max. cal.  .32
Skedsmohallen
LOP


1203054 - 27.02.12  NAIS  F/G
Kl. 18:00
Fpm. Alidwi@online.no
Ekeberg
OKTS


1203013 - 06.03.12  VM Fin
Hovedstadserien 2012
Kl. 17:00
Ekeberg
Fpm. Alidwi@online.no
Oslo Skytterkrets


1203016 - 12.03.12 Hurtig Fin
Vinterserien 2012
K. 18:00
Ekeberg - Max 2 lag.
Fpm.: 9344 5515
OKTS

1202029 - 13.03.12 Hurtig F/G
Kl. 18:00
Vinterserien-5
Kl. 10:00  Max. cal.  .32
Skedsmohallen
LOP


1203055 - 19.03.12  NAIS  F/G
Kl. 18:00
Fpm. Alidwi@online.no
Ekeberg
OKTS


Avlyst:
1202030 - 24.03.12 Hurtig FGMR
Kl. 09:00 - 17:00
Olledalen Skytesenter
Fpm. stevner@askerskyteklubb.org
Asker SK


Avlyst:
1202032 - 25.03.12 Hurtig FGMR
Kl. 09:00 - 17:00
Olledalen Skytesenter
Fpm. stevner@askerskyteklubb.org
Asker SK


1203018 - 11.04.12 Standard
Hovedstadserien 2012
KM for Oslo
.
Kl. 17:00
Ekeberg
Fpm.:  9950 0609
Oslo Skytterkrets.


1203019 - 15.04.12 Felt FGMR
Kl. 09:00  KM 1FG
Siste påmelding Kl. 15:00
Løvenskiold
Oslo PK


1203056 - 16.04.12  NAIS  F/G
Kl. 18:00
Fpm. Alidwi@online.no
Ekeberg
OKTS

1202037 - 17.04.12  VM F/G
Kl. 18:00  Max. Kal. .32
Skedsmohallen
L.O.P.


1205010 - 29.04.12  1FGMRS
Kl. 10:00     DM 1F
Ikke Magnum.
Terningmoen
Hamar IL-PG


1202040 - 06.05.12  1FGMRS
Kl. 10:00  - Ikke Magnum
Kurud
Oppegård SL


1201029 - 12.05.12  VM F/G
Kl. 09:00  -  Elektronikk
Korterudmyra
Mysen PL
Fpm: paamelding@mpl.no

1202042 - 12.05.12  VM F/G
Kl. 10:00  Max. Kal.  .32
Skedsmohallen
L.O.P.


1203023 - 13.05.12  VM F/G
Kl. 12:00. Siste pml. kl. 11:30.
Løvenskiold
Oslo PK

1207008 - 13.05.12 Felt FGMRS
Kl. 09:00
Kalvedokk
Nedre Eiker PK


1203057 - 14.05.12  NAIS  Fin
Kl. 17:00
Fpm. Alidwi@online.no
Maridalen
OKTS

1203058 - 14.05.12  NAIS  FIN
Kl. 18:30
Fpm. Alidwi@online.no
Maridalen
OKTS


1203024 - 21.05.12 Hurtig F/G
Kl. 18:00. Kun ett lag.  Grov:.32
Fpm.: Hugo Haug  9344 5515.
Maridalen
OKTS


1201031 - 03.06.12  VM F/G
Kl. 10:00
Ørje
Ørje PK


1201032 - 06.06.12  VM F/G
Kl. 18:00
Kun ett lag. Fpm: 9201 2286
Bjørndalen
Sarpsborg PK


1203026 - 09.06.12  Standard
Kl.  09:00   Kun Fpm innen 06.06
Løvenskiold Open
Løvenskiold.  DM.
Oslo PK & Bærum PK


1203027 - 09.06.12   VM F/G
Kl. 12:00.  Kun Fpm innen 06.06
Løvenskiold Open.
Løvenskiold
Oslo PK & Bærum PK


1203029 - 10.06.12  Hurtig F/G
Kl. 12:00.  Kun Fpm innen 06.06
Løvenskiold Open
Løvenskiold.  KM F&G.
Oslo PK & Bærum PK


1202047 - 11.06.12  Standard
Kl. 18:00
Løvenskiold
Bærum PK

1202048 - 12.06.12  Hurtig F/G
Kl. 18:00  Max. Kal.  .32.
Skedsmohallen
L.O.P.


1201033 - 17.06.12 Hurtig FGMR
Kl. 10:00  -  Max 3 lag.
Bjørndalen
Sarpsborg PK


1203030 - 18.06.12  Standard.
Kl. 18:00.   Kun ett lag.
Maridalen Fpm.:  9950 0609
OKTS.


1207028 - 24.06.12 Felt FGMRS
Kl. 09:00
Myhrespiten
Hokksund PK


1203059 - 25.06.12  NAIS Fin
Kl. 17:00
Maridalen
OKTS

1203060 - 25.06.12   NAIS Fin
Kl. 18:30
Maridalen
OKTS


1207059 - 01.07.12 Felt FGMRS
Kl. 09:00
Meheia
Kongsberg PK


1202090 - 03.07.12  Hurtig F/G
Kl. 17:00  -  Elektronikk.
Løvenskioldbanen
Bærum PK

1202091 - 04.07.12  Standard
Kl. 17:00  -  Elektronikk
Løvenskioldbanen
Bærum PK


1202093 - 06.07.12 VM Fin/Grov
Kl. 17:00  -  Elektronikk
Løvenskioldbanen
Bærum PK

1207031 - 08.07.12 Felt FGMRS
Kl. 09:00
Kalvedokk
Nedre Eiker PK


1214020 - 09.07.12 NM Fripistol.
Førde PK

1214021 - 10.07.12 NM Hurtig Grov
Førde PK

1214022 - 11.07.12 NM Hurtig Fin
Førde PK

1214023 - 12.07.12 NM Silhuett
Førde PK

1214024 - 13.07.12 NM Standard
Førde PK

1214025 - 14.07.12 NM VM Press
Førde PK

1214026 - 15.07.12 NM VM Duell
Førde PK


1216062 - 23.07.12  NM Felt
Magnum 1 og 2.
Oppdal
Oppdal- Sunndal- og Støren PK

1216063 - 24.07.12  NM Felt
Spesialpistol / Spesialrevolver
Oppdal
Oppdal- Sunndal- og Støren PK

1216064 - 25.07.12  NM Felt
Militærfelt
Oppdal
Oppdal- Sunndal- og Støren PK

1216065 - 26.07.12  NM Felt
Revolverfelt
Oppdal
Oppdal- Sunndal- og Støren PK

1216066 - 27.07.12  NM Felt
Finfelt
Oppdal
Oppdal- Sunndal- og Støren PK

1216067 - 28.07.12  NM Felt
Grovfelt
Oppdal

Oppdal- Sunndal- og Støren PK

1203033 - 13.08.12  VM F/G
Kl. 18:00.  Kun ett lag. Grov .32
Maridalen Fpm.:  9344 5515
OKTS.

1202050 - 13.08.12  Hurtig F/G
Kl. 18:00
Løvenskiold
Bærum PK


1205019 - 26.08.12  1FGMRS
Kl. 10:00   DM 1 M.
Ikke Magnum.
Terningmoen
Hamar IL-PG.


1207044 - 02.09.12 Felt FGMRS
Kl. 09:00
Myhrespiten
Hokksund PK


1202052 - 03.09.12  VM F/G
Kl. 18:00
Løvenskiold
Bærum PK


1202053 - 08.09.12  Standard
Kl. 10:00
Skedsmohallen
L.O.P.

1202054 - 09.09.12  Hurtig F/G
Kl. 10:00
Kurud
Oppegård SL

1201036 - 09.09.12  Felt FGMRS
Kl. 09:00
Korterudmyra
Mysen PL


1202057 - 16.09.12 Felt FGMRS
Kl. 10:00  Ikke Magnum.
Kurud
Oppegård SL


1202094 - 24.09.12  NAIS Fin
Kl. 17:00
Løvenskiold
Bærum PK


1202095 - 24.09.12  NAIS Fin
Kl. 18:00
Løvenskiold
Bærum PK


1202096 - 27.09.12  Hurtig F/G
Kl. 17:00  -  Grov: Max .32
Løvenskiold
Bærum PK


1202097 - 28.09.12  Standard
Kl. 17:00
Løvenskiold
Bærum PK


1202098 - 29.09.12 VM  F / G
Kl. 12:00.  Grov: Max. .32
Løvenskiold
Bærum PK


1203038 - 04.10.12  Standard
Hovedstadserien 2012
Kl. 17:00. Fpm. 9950 0609.
Ekeberg
Oslo Skytterkrets


1203039 - 15.10.12  Hurtig Fin
Vinterserien 2012
K. 18:00
Ekeberg - Max 2 lag.
Fpm.: 9950 0609
OKTS


1202059 - 16.10.12  Hurtig F/G
Kl. 18:00   Vinterserien 1
Grov Max  .32.
Skedsmohallen
L.O.P.


1208025 - 04.11.12  Felt FGMRS
Kl. 09:00.  Ikke Magnum.
Bjørndalen
Sandefjord PK


1203043 - 12.11.12  Hurtig Fin
Vinterserien 2012
K. 18:00
Ekeberg - Max 2 lag.
Fpm.: 9344 5515
OKTS


1203045 - 16.11.12  Hurtig Fin
Hovedstadserien 2012
Kl. 18:00. Fpm. 9950 0609.
Ekeberg
Oslo Skytterkrets

1202065 - 17.11.12 Hurtig F/G
Kl. 10:00  Vimterserien 2
Grov Max  .32.
Skedsmohallen
L.O.P.


1203112 - 26.11.12  NAIS
Kl. 18:00
Ekeberg
OKTS


1203113 - 26.11.12  NAIS
Kl. 19:00
Ekeberg
OKTS


1202070 - 11.12.12 Hurtig F/G
Kl. 18:00
Grov Max  .32
Skedsmohallen
L.O.P.


1203049 - 16.12.12  VM F/G
Kl. 16:00   KM  F/G
Hovedstadserien 2012

Ekeberg.  Fpm. 9950 0609
Oslo Skytterkrets


1203118 - 29.12.12 Standard
Kl. 18:00
Ekeberg
Oslo PK.


1203120 - 30.12.12 VM F/G
Kl. 18:00
Ekeberg
Oslo PK.


.... to be continued ....
..... in 2013.

             -------------------