Denne web ble startet i Januar 2004. Hensikten med denne web var stort sett mest av egen interesse samt dele informasjon, resultater og bilder innad i klubben som den gang var Zero Pistolklubb.
Men interessen for å bygge ut web'n til å omhandle noe mer bare økte.

Er tilsluttet Norges Skytterforbund, Oslo Skytterkrets og medlem av
og skyter for Oslo Pistolklubb.

Kopiering etc. av deler eller hele websider kun etter avtale.
Norges Skytterforbund
Oslo Pistolklubb
Oslo Skytterkrets