Våpen Pass
For dere som skal utenfor Norges grenser å skyte konkurranser kan det være en fordel å anskaffe seg et Våpen Pass. Fordelen ligger i at det først og fremst er kostnadsfritt pr. Juli 2004.
Vel noen kroner må du ut med og det til 2 passbilder.  Du må ha med deg våpenkortene for de våpen du skal ha inn i passet. Hvert våpen skal føres inn på hvert sitt søknadseksemplar. Så har du 4 våpen du vil ha i passet for eventuelt å bruke disse før eller siden i konkurranser i utlandet, må du fylle ut 4 like eksemplarer.
VIKTIG !!! Løpets lengde og våpenets totale lengde i cm. må oppgis.
Dette er vel ikke akkurat det man går rundt med i hodet.
Så er det bare og vente.
Til Sverige:
Gjør hele pakka på Internett her, ....
Fyll ut skjema her direkte på Internett og skriv det ut før du tar det med deg til Politiet.
Husk at når du fyller ut skjemaet på Internett så bruk tabulatoren når du forflytter deg mellom postene. Husk Cookies. Personvern bør stå på under Middels, ellers får du en Server-error. Ta utskrift av siden for sikkerhets skyld og noter deg det registreringsnummeret som oppgis helt til slutt. Dette nummeret må du ta vare på i fall du blir stoppet i kontroll av tollmyndighetene.
Når du har kommet tilbake til Norge må du igjen gå på Internett og avregistrere deg med det kontrollnummeret du har fått vist på skjermen. Har du oppgitt mailadresse på skjemaet vil du få en mail etter noen minutter  med den samme informasjonen. Denne avregistreringen må du gjøre innen 10 dager.
...eller skrive ut disse 3 sidene, fyll dem ut og lever dem i tollen.