Ferdighetsmerker for pistolskyting.
Ferdighetsmerker for pistolskyting finnes for mange grener. Bl.a.:
Feltskyting.
Hurtigpistol.
VM Finpistol / Silhuett.
Standardpistol.
Fripistol.
Grovpistol.
Luftpistol.
Flerferdighetsmerke.
Nais-programmet.

Alle fås i Gull, Sølv og Bronse. ( Kan også fås i Sølv som 925 og Gull som forgylt 925 ).
Merket er formet som et Eikeblad med påmontert symbol i den grenen man har oppnådd merke i.
Kravene for å oppnå disse merkene er:
Alle øvelser må skytes i et approbert stevne. Dette gjelder ikke NAIS.
Du må ha oppnådd kravet minst 1 gang.
I Felt må det ha vært med minimum 10 deltakere på stevne før rekvisisjon gis.
For bestilling av merker, kontakt ledelsen i klubben .
Feltpistol.
Fås i Gull, Sølv og Bronse.


Bronse: Vinnerresultat - 25 % i hver våpengruppe.
Sølv: Vinnerresultat -15 % i hver våpengruppe.
Gull: Vinnerresultat -3 % i hver våpengruppe.
VM fin & Silhuettpistol.
Fås i Gull, Sølv og Bronse.
VM Fin:

Bronse:    535p.
Sølv:        550p.
Gull:         565p.

Silhuett:
Bronse:    510p.
Sølv:        535p.
Gull:         554p.
VM Grovpistol.
Fås i Gull, Sølv og Bronse.


Bronse:   535p.
Sølv:        550p.
Gull:         565p.
Hurtigpistol Fin / Grov
Fås i Gull, Sølv og Bronse.


Bronse:      535p.
Sølv:           555p.
Gull:            568p.
Hurtig Mil., Rev. og Spesial,
ingen merker.
Luftpistol.
Fås i Gull, Sølv og Bronse.

40 skudd:
Bronse:       353p.
Sølv:           367p.
Gull:            377p.

60 skudd:
Bronse:       530p.
Sølv:           550p.
Gull:            565p.
Standardpistol.
Fås i Gull, Sølv og Bronse.


Bronse:      510p.
Sølv:           535p.
Gull:            554p.
Flerferdighetsmerke.

Fås i Gull, Sølv og Bronse.
Man må ha innfridd valøren i alle de andre grenene for å få dette merke.
Fripistol.
Fås i Gull, Sølv og Bronse.


Fri-50m.:   Bronse: 500p.
Fri-50m.:   Sølv: 520p.
Fri-50m:    Gull: 545p.

Fri-25m:    Ingen merker.
Gjelder for 2012.
NAIS Ferdighetsmerker .
( Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunion )
Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunion
NAIS reglement komplett finner du her.
Bronsemerke
Sølvmerke
Gullmerke
Bronsemedalje
Sølvmedalje
Gullmedalje
Slik tolker du NAIS reglementet.
Regler for 25 m. Pistol / Revolver.
Det benyttes en Duellskive.
Det skal skytes kun med en hånd. Også for rekrutter.
Det tillates inntil 2 funksjonsfeil.
Fin defineres som .22 - .32 kaliber.
Grov defineres som 9 mm / .38 og større.
Man får 5 prøveskudd 150 sek.
2 serier à 5 skudd 150 sek.
2 duellserier à 5 skudd.
1 serie à 5 skudd 20 sek.
1 serie à 5 skudd 10 sek.

Merke- og Medaljekrav Pistol:

Rekruttmerke: 25m. Fin,   30 skudd: 180 p.
Rekruttmerke: 10m. Luft, 30 skudd: 160 p.
 
25 M.
25 M.
10 M.
30 Skudd
Fin
Grov
Luft
Klasse
A
A
A
Bronsemerke
200 p.
180 p.
180 p.
Sølvmerke
210 p.
190 p.
190 p.
Gull merke
220 p.
200 p.
200 p.
Bronse medalje
240 p.
220 p.
220 p.
Sølv medalje
250 p.
230 p.
230 p.
Gull medalje
260 p.
240 p.
240 p.
NAIS Emaljestjerne i Bronse
NAIS Emaljestjerne i Sølv