Buttentjern - Ringerike
Stoppeklokka til Terje var lite intressert i å hverken starte eller stoppe, så Terje skulle da prøve seg som urmaker.
Full konsentrasjon her.
Dag fra Aron SK var nøye med tolking av skivene.
Humøret på topp hos Marit og Linda.
Lagpremiering og bestemannspremiering og dagens uheldigste skytter ble foretatt utpå kvelden ved Buttentjern etter grillingen.