Klasser i mesterskap:
Finfelt: M, K, Jr.M, Jr.K, V50, V60, V70, U
Grovfelt: M, K, V50, V60, V70
Militærfelt: M, K, V50, V60, V70
Revolverfelt: M, K, V50, V60, V70
Spesialpistol: Å,
Spesialrevolver: Å,
Magnumfelt
I: Å,
Magnumfelt II: Å,
Fripistol 2A: Å, Jr., SH1
Luftpistol 40: K, Jr.K, V50, V60, V70, U, SH1(Kvinner)
Luftpistol 60: M, Jr.M, SH1(Menn)
Silhuettpistol: Å, Jr.
Standardpistol: M, K, Jr.M, Jr.K, V50, V60, V70, U
Finpistol: M, K, Jr.M, Jr.K, V50, V60, V70, U, SH1
Grovpistol: Å, V50, V60, V70
Hurtigpistol fin: M, K, Jr.M ,Jr.K, V50, V60, V70, U
Hurtigpistol grov: Å, V50, V60, V70

Alderskrav til klasser i norgesmesterskap:
1 Ungdomsklasse: Fra og med året skytteren fyller 14 år, til og med fylte 16 år.
1 Jun. klasse kvinner: Fra og med året skytteren fyller 17 år, til og med fylte 20 år.
1 Jun. klasse menn: Fra og med året skytteren fyller 17 år, til og med fylte 20 år.
1 Jun. klasse (felles): Fra og med året skytteren fyller 17 år, til og med fylte 20 år(Fri og Silhuett)
3 Veteranklasser: Fra det året skytteren fyller 50, 60 og 70 år.

Juniorklasse er laveste klasse hvor skytteren kan skyte grovvåpen i NM.
I Ungdomsklassen (14-16 år) i finfelt skal det være fri stilling på samtlige standplasser.
Klasseføring felt:
Forutsetninger for at et resultat fra hver enkelt våpengruppe i et feltstevne skal kunne brukes som grunnlag for klassesetting, er at vinnerresultatet i den enkelte våpengruppe må være minst 85 % av oppnåelig poengsum.
Derfor skal alle feltresultatlistene merkes med oppnåelig poengsum for hver våpengruppe, hvis disse er forskjellige for hver våpengruppe.
Klasser i åpne stevner :
Finfelt: A, B, C, D, U16, U14
Grovfelt: A, B, C, D
Militærfelt: A, B, C, D
Revolverfelt: A, B, C, D
Spesialfelt: A
Fripistol 2A: A, B, C, D, U16, U14
Fripistol 2B: A, B, C, D, U16, U14
Luftpistol 40: A, B, C, D, U16, U14, U12
Luftpistol 60: A, B, C, D
Luftpistol standard 30: A, B, C, D (kvinner og junior kvinner)
Luftpistol standard 40: A, B, C, D (menn og junior menn)
Luftpistol fallfigur 30: A, B, C, D (kvinner og junior kvinner)
Luftpistol fallfigur 40: A, B, C, D (menn og junior menn)
Silhuettpistol: A, B, C, D, U16, U14
Standardpistol: A, B, C, D, U16, U14
Finpistol: A, B, C, D, U14, U16
Grovpistol: A, B, C, D
Hurtigpistol fin: A, B, C, D, U14, U16
Hurtigpistol grov: A, B, C, D

Skyttere under 17 år:
Ungdom skal skyte i U-klasse som tilsvarer skytterens alder. U-12 (kun luftpistol) til og med 12 år, U-14 (til og med 14 år) og U-16 (til og med 16 år). Skyttere under 17 år skal ikke skyte på stevner med våpen større enn kal.22.
I luftpistol 12 år (til og med det året man fyller 12) skytes det sittende med tohånds støtte.
I luftpistol 14 år (13 og 14 åringer) skytes det sittende med enhånds støtte.
I luftpistol 16 år (15 og 16 åringer) skytes det stående med en hånd.
I finfelt i U-klassen skal det skytes med fri stilling på samtlige standplasser.

Opprykk fra U-16 til klasse D-A:
Her er det resultatene fra siste år som U-16 skytter, som bestemmer hvilken klasse skytteren skal settes i ved overgang til klassene D til A fra det året skytteren fyller 17 år. I felt starter alle i klasse D første året som junior.

Veteranskyttere, 40 eller 60 skudd.
Veteranskyttere skal velge om de vil skyte 40 eller 60 skudd i luftpistol før de starter på årets første stevne, uansett hva de velger så gjelder dette for hele året (bør anføres i startkortet).
Skytter, som holder veteranalder, men har valgt å skyte 60 skudd i stevner kan likevel delta i veteranklasse i klubb, krets, distriktsmesterskap. Bruk i så fall skytterens 40 første skudd som tellende i mesterskapet.

Alle skyttere som skyter 40 skudd i stevne og lagskyting 60 skudd (blandede lag i KM og DM)
Kvinner, junior kvinner, ungdom og veteranskytter (som har valgt å skyte 40 skudd i stevne), har ikke lenger mulighet til å delta i lagskyting 60 skudd. I 2006 er det vedtatt at man bare kan stille lag med skyttere som skyter samme antall skudd i den individuelle konkurransen.

Spesielt for luftpistol 40 skudd / 60 skudd. (Viktig for Ti på topp)
Anfør i resultatlisten bak navnet på skytter hvilke mesterskapsklasse disse tilhører. For 60 skudd er dette kun interessant for Jr.M. For 40 skudd gjelder dette for følgende klasser: Jr.K, V50, V60, V70.
Klasser i stevner og mesterskap PISTOL revidert 30.12.06
Etter en del spørsmål om hva som er rett klasser i stevner og mesterskap, samt det vi ser er brukt på en del av de mottatte resultatlistene for ti på topp har vi i slutten av 2006 revidert denne oversikten over aktuelle klasser.
Utdrag fra NSF's reglement.
Resultatlister:
Ved approberte stevner med innlagt KM eller DM skal det være 2 separate resultatlister.
1 for det åpne stevne og
1 for KM eller DM.
Og pass på at lag for Damer ikke skal stå innunder lag for Menn.