Interne stevner samt merke- og medaljeskyting i OPK.
Resultater i felt for OPK's skyttere i 2006. Klikk her ...
Resultater i felt for OPK's skyttere i 2005. Klikk her ...
NAIS stevner i Oslo PK
Total-liste - NAIS - over OPK's medlemmer som har klart merke / medalje / Emaljestjerne / Statuetten 2008.
Oppdatert pr. 09.01.2008.
Oppdatert:  09 Januar 2008
Medlemmer i OPK som har klart kravet til Ferdighetsmerke i 2007.
NAIS resultater fra følgende datoer:

14 Desember 2004.
22 Februar 2005.
10 Mai 2005.
21 Juni 2005.
23 August 2005.
Total-liste - NAIS -   2008.
Oppdatert pr. 31.12.2008.