Løvenskioldbanen
Pistolbanene, som her er avbildet, ligger på rekke og rad. Her er vendeanlegg hvor man kan styre 60 standplasser samtidig.Klubbene som har tilhold her er: Bærum Pistolklubb ( som ligger nederst i dumpa ), Oslo Pistolklubb, Oslo Sportsskyttere og Norske Officerers Pistolklubb.
Til høyre ser vi NOP's klubbhus samt OSS's sitt klubbhus ved siden av. Disse klubbhusene ble bygd på dugnad av medlemmene på slutten av 80 tallet. Dette gjelder også klubbhuset til OPK som ligger bakerst på bildet her.
Selve klubbhusene eies i sin helhet av klubbene, men i grunnen de står på.
Bærum Pistolklubb er det siste klubbhuset som er kommet opp. De har forøvrig bygget en helt nytt baneanlegg i 2004.
Dette er også stort sett gjort på dugnad fra medlemmene.
Det nye standplassbygget til Bærum Pistolklubb . . .
Standplassene til OPK som her er nyoppusset i anledning Nordisk 2004.
. . . . og her i ferdig tilstand.