Feltstevne på Kurud, Oppegård SL.
Påmelding
Brønsj i skauen
Her treffes gamle kjente