Hovedstadserien 02 Februar 2004.
Internt feltstevne i Zero PK's regi 22 Januar 2004.
Internt feltstevne i Zero PK's regi i 2004.