Ørje Pistolklubb
16 Mai 2005, gørrkaldt til Mai måned å være. Ikke mer enn +7-8° og de fleste av de ca. 20 fremmøtte hutret og frøs.
Og Finn tar i mot påmeldinger som vanlig.
En pause midt i skytingen til dem fikk reparert overledningen i kompressoren.
Banen trenger sårt en opprustning. Tydelig at det ikke er gjordt noe særlig vedlikehold her på en tid. Dette er en jobb for medlemmene av klubben.
Måtte bare komplettere bildesamlingen fra et stevne 5 Juni 2006 med et par bilder.
Her ser vi da klubbhuset.
Og inngangen til skytebanen.