OKTS
12 Mai 2005
Maridalen
Banen ligger i enden av et jorde helt inntil skogen ved Maridalsvannet.
Kommer du fra Oslo sentrum så er det den andre bommen du skal gjennom.
Da har du jorder på begge sider av grusveien med forholdsvis dype høl i. Det er en 50 og en 25 m. bane.
20 standplasser med svinganlegg på 25 meters banen som man ser her.