16 Januar 2005

Årets første stevne ble på Ringerike ved Hønefoss.
Stevne var Standardpistol.
8 standplasser blir det etterhvert.
Nok av folk og det ble
2 lag til slutt.
Ringerike PK
Resultatene ble overført via radiokommunikasjon
til et annet kontor i bygget.