På en knallfin sommerdag hadde Oslo PK sitt årlige feltstevne igjen på Løvenskiold. Ca. 30 funksjonærer stilte frivillig opp for å hjelpe til å få dette stevne i havn. Med flott hjelp fra Bærum PK og Oslo SportsSkyttere lot dette seg realisere.
Med 8 skyttere på laget gikk det helt smertefritt på st.plassene.
Løypa var litt enklere denne gang etter tilbakemelding fra foregående år og det kunne man også se på resultatene da mange skyttere fikk relativt høye poengsummer.
Første lag ferdig og på vei til st.plass 2.
St.plass 1 var det  Bærum PK  som hadde full kontroll over.
St.plass  1.
St.plass  3.
St.plass  4 som Oslo SportsSkyttere holdt god kontroll over.
St.plass  7. Her holder funksjonærene på med lapping av skiver etter et lag som er ferdig.
Funksjonærer fra st.pl. 7 og 8 slapper litt av før stevnet begynner.
St.plass  8 var en "liggende fri" for alle skyttere. Avstand var vel 33m.
Funksjonærer er akkurat ferdig med å sette opp skivene på det bakre holdet på st.pl. 9.
St.plass 9 ser også ut til å være klargjordt.
En gjeng med skyttere fra forskjellige klubber slapper av med en hyggelig prat før dem tar feltløypa fatt.
Kristin og Ole sto for servering av diverse mat og drikke til sultne og tørste skyttere.
Her er det påmelding på gang.
Skikkelige hylstere koster gjerne skjorta, men hos en viss bilrekvisitaleverandør kan man få en som gjør jobben 100% for bare 39,- spenn !!!
Her noteres det opp navn & klubb for funksjonærskyting på lørdag.
Kamera denne gang:
Canon Ixus-65